Aanmelden

U kunt zich per e-mail of telefonisch aanmelden, nadat u bent verwezen door uw huisarts, een medisch specialist of bedrijfsarts voor Specialistische GGZ (SGGZ).

Het kan zijn dat ik u niet te woord kan staan. Tijdens gesprekken staat mijn telefoon uit. U kunt dan een berichtje inspreken. Vergeet niet uw telefoonnummer te vermelden. Als u een e-mail stuurt, of een bericht achterlaat, neem ik zo snel mogelijk  contact met u op.

Telefoonnummer: 06 - 106 333 65
E-mail: liadelaat@praktijkalfa.nl.

Er is een telefonisch spreekuur op woensdag van 10.00 uur tot 14.00 uur.

Meestal ben ik op werkdagen van 12.30 tot 13.30 bereikbaar.

Cliënten die zich aanmelden ontvangen per e-mail een aanmeldformulier.

Onderwerpen bij de aanmelding

Aanmelden kan telefonisch of per e-mail. Na aanmelding per e-mail wordt er telefonisch contact met u opgenomen.  Tijdens het eerste telefonische contact gaan we kort in op de klachten om in te schatten of psychotherapie bij Praktijk Alfa een optie is. Mogelijk is er sprake van een wachttijd voor de behandeling kan starten. Per email wordt u een aanmeldformulier toegestuurd. Als het formulier is terug gestuurd, wordt er een dossier voor u aangemaakt en volgt de uitnodiging voor een eerste gesprek. Gesprekken duren 60 minuten. Het is mogelijk dat we bij de aanmelding of tijdens de intake tot de conclusie komen, dat er geen behandeling bij Praktijk Alfa volgt. U krijgt dan een advies voor een mogelijk alternatief.