Een psychotherapeutische behandeling

In de contacten worden uw klachten en problemen besproken. De psychotherapeut lost geen problemen voor u op, maar helpt u nare dingen anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken. Het doel van de therapie is uw psychische klachten en problemen op te lossen, of zodanig te verminderen dat u er minder last van heeft. Vaak is het nodig om oude patronen op te sporen en te veranderen.

Psychotherapie is niet iets dat je zomaar doet. Psychotherapie vraagt om de bereidheid om uzelf, uw gedrag, uw gedachten en uw gevoelens onder de loep te nemen en daar samen met een psychotherapeut mee aan de slag te gaan. Dat kost tijd en energie. Psychotherapie is een intensieve vorm van hulpverlening. Het confronteert u met pijnlijke gevoelens. Dat kan spanningen en angst oproepen en dat moet u willen en aankunnen.

Soorten psychotherapie

In de psychotherapie bestaan verschillende methodes, zoals cognitieve gedragstherapie, gedragstherapie en cliëntgerichte psychotherapie. Meer informatie over soorten psychotherapie vindt u o.a. via de pagina links - Info.

De psychotherapeut adviseert die methode van therapie (of een combinatie) die het beste bij u en de aard van uw problematiek past. Soms wordt u daarvoor  een andere praktijk aangeraden.

Hoe lang duurt  een behandeling?

Dat is moeilijk van te voren te voorspellen. Het verschilt van persoon tot persoon en het hangt ook af van de aard van uw problemen, uw wensen en mogelijkheden en de soort therapie die is afgesproken. In het algemeen varieert de duur van psychotherapie van enkele maanden tot enkele jaren.

Hoe vaak is er een gesprek?

Gesprekken vinden meestal eenmaal per week of eenmaal per twee weken plaats en duren 60 minuten.

Welke klachten en problemen worden behandeld?

In principe kan ieder psychologisch probleem aanleiding zijn om in psychotherapie te gaan.
U kunt bijvoorbeeld denken aan de volgende klachten:

 • angst en paniek zoals fobieën, straatvrees en sociale angst
 • onverwerkte trauma's zoals pesten, misbruik, ongeval, geweld
 • dwanghandelingen en/of dwanggedachten
 • gebrek aan zelfvertrouwen
 • burnout, overspannen
 • depressiviteit
 • problemen met rouw, verlies
 • steeds aanlopen tegen oude en hinderlijke patronen
 • levensfaseproblemen
 • identiteitsproblemen

Er is binnen de praktijk voor volwassenen geen behandeling mogelijk bij:

 • neurologische problemen
 • ontwikkelingsstoornissen
 • eetstoornissen
 • ernstige psychiatrische stoornissen
 • verslaving
 • suïcidaliteit
 • Ziektekostenverzekeraars hebben in hun wijsheid besloten om een aantal diagnose niet meer onder de gezondheidszorg te laten vallen. De behandeling daarvoor wordt daardoor niet meer vergoed. Het betreft: aanpassingsstoornissen, werkgerelateerde problemen, relatieproblemen en problemen die veroorzaakt worden door een lichamelijke ziekte zoals b.v. kanker. Die laatste groep kan voor hulp naar medisch psychologen.