Disclaimer

© Copyright 2022
Praktijk Alfa
Alle rechten voorbehouden

Indien u zich toegang verschaft tot enig deel van de website van Praktijk Alfa, wordt u geacht van het onderstaande te hebben kennisgenomen.

De website van Praktijk Alfa is bedoeld als naslagwerk. De informatie op de website van Praktijk Alfa heeft een algemeen karakter en is niet gericht op een specifieke situatie of specifiek probleem.

Hoewel de website van Praktijk Alfa met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, kan Praktijk Alfa geen garantie geven dat deze informatie juist- en/of volkomen is en/of blijft.

Praktijk Alfa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de website van Praktijk Alfa.

Praktijk Alfa is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van het niet beschikbaar zijn van de website. De website van Praktijk Alfa kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

Indien u via de website van Praktijk Alfa naar websites van andere organisaties of personen gaat, wijst Praktijk Alfa u er op dat die andere websites niet zijn samengesteld door Praktijk Alfa, dat Praktijk Alfa niet verantwoordelijk is voor de juistheid en volledigheid van die andere website en dat de Praktijk Alfa geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor dergelijke websites.