Vergoeding

U bent verplicht verzekerd voor een basispakket ziektekosten. Psychotherapie is in dit basispakket opgenomen. De behandeling wordt  vergoed door uw verzekeraar na verwijzing door uw huisarts of bedrijfsarts, maar valt wel onder het eigen risico. 

Bij Praktijk Alfa kunt u alleen voor verzekerde zorg terecht.

Verplicht eigen risico

Iedereen van 18 jaar en ouder in Nederland betaalt in 2022 de eerste € 385,- die hij per jaar aan zorgkosten maakt aan de zorgverzekering terug. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om kosten voor medicijnen, ziekenhuis, specialist of psychotherapeut. Dat is het verplichte eigen risico. Zoals in voorgaande jaren verrekent uw zorgverzekering dat met u. Bij een vrijwillig verhoogd eigen risico kan dit bedrag natuurlijk hoger zijn.

In het nieuwe vergoedingenstelsel, dat per 1 januari 2022 is ingegaan, wordt er maandelijks een declaratie verstuurd naar uw verzekeraar. Het eigen risico wordt daardoor vanaf de eerste intakesessie aangesproken. Dit kan betekenen dat u al na de eerste behandelmaand uw volledige eigen risico moet betalen,

Kijk voor meer informatie op de website van uw zorgverzekering.

Meestal volledige vergoeding

Indien Praktijk Alfa een contract heeft met uw verzekeraar, wordt de behandeling volledig vergoed. Praktijk Alfa heeft met veel verzekeraars een contract. Als Praktijk Alfa geen contract heeft met uw verzekeraar, dan krijgt u de behandeling gedeeltelijk vergoed. De hoogte van de vergoeding is verschillend per verzekeraar en afhankelijk van de soort polis die u heeft.

Polissoorten

Bij een naturapolis vergoedt de verzekeraar de volledige kosten van de behandeling rechtstreeks aan Praktijk Alfa, als daarmee een contract is afgesloten. Zonder contract krijgt u zelf de nota, die u kunt indienen bij uw verzekering. U krijgt dan 40% tot 80% van de nota vergoed.

Bij een restitutiepolis krijgt u meestal 95 tot 100% van de behandelkosten vergoed. Het maakt meestal niet uit of Praktijk Alfa een contract met de zorgverzekeraar heeft. Als Praktijk Alfa een contract heeft met uw verzekeraar, dan wordt de nota direct naar de verzekeraar gestuurd.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met klantenservice van uw verzekering.

Kosten voor eigen rekening: No show

Wanneer u een afspraak niet nakomt of u zich niet op tijd hebt afgemeld, ontvangt u hiervoor een rekening van de praktijk voor de verloren tijd. Deze rekening wordt niet meer vergoed door de zorgverzekering. Als u zich twee of meer werkdagen van te voren afmeldt, zijn er geen kosten aan verbonden.

Per niet nagekomen afspraak wordt € 60,-in rekening gebracht.

De nota

Bij uw aanmelding opent de behandelaar een Zorgtraject. Het zorgtraject bestaat uit meerdere intake- en behandelconsulten. Deze moeten per maand gedeclareerd worden in het nieuwe zorgprestattiemodel. Het gebruikte tarief is afhankelijk van: de tijdsduur van het consult, het beroep van uw behandelaar en of het een diagnostiek of behandelconsult betreft. In de tarieven is de tijd voor administratie, verslaglegging en dossiervorming meegenomen. Meer informatie over het zorgprestatiemodel vindt u op:

https://lvvp.info/voor-cliënten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patiënten/