Vergoeding

U bent verplicht verzekerd voor een basispakket ziektekosten. Psychotherapie is in dit basispakket opgenomen. De behandeling wordt  vergoed door uw verzekeraar na verwijzing door uw huisarts of bedrijfsarts, maar valt wel onder het eigen risico. 

Bij Praktijk Alfa kunt u alleen voor verzekerde zorg terecht.

Verplicht eigen risico

Iedereen van 18 jaar en ouder in Nederland betaalt in 2021 de eerste € 385,- die hij per jaar aan zorgkosten maakt aan de zorgverzekering terug. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om kosten voor medicijnen, ziekenhuis, specialist of psychotherapeut. Dat is het verplichte eigen risico. Zoals in voorgaande jaren verrekent uw zorgverzekering dat met u. Bij een vrijwillig verhoogd eigen risico kan dit bedrag natuurlijk hoger zijn.

Kijk voor meer informatie op de website van uw zorgverzekering.

Meestal volledige vergoeding

Indien Praktijk Alfa een contract heeft met uw verzekeraar, wordt de behandeling volledig vergoed. Praktijk Alfa heeft met veel verzekeraars een contract. Als Praktijk Alfa geen contract heeft met uw verzekeraar, dan krijgt u de behandeling gedeeltelijk vergoed. De hoogte van de vergoeding is verschillend per verzekeraar en afhankelijk van de soort polis die u heeft.

Polissoorten

Bij een naturapolis vergoedt de verzekeraar de volledige kosten van de behandeling rechtstreeks aan Praktijk Alfa, als daarmee een contract is afgesloten. Zonder contract krijgt u zelf de nota, die u kunt indienen bij uw verzekering. U krijgt dan 40% tot 80% van de nota vergoed.

Bij een restitutiepolis krijgt u meestal 95 tot 100% van de behandelkosten vergoed. Het maakt meestal niet uit of Praktijk Alfa een contract met de zorgverzekeraar heeft. Als Praktijk Alfa een contract heeft met uw verzekeraar, dan wordt de nota direct naar de verzekeraar gestuurd.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met klantenservice van uw verzekering.

Kosten voor eigen rekening: No show

Wanneer u een afspraak niet nakomt of u zich niet op tijd hebt afgemeld, ontvangt u hiervoor een rekening van de praktijk voor de verloren tijd. Deze rekening wordt niet meer vergoed door de zorgverzekering. Als u zich twee of meer werkdagen van te voren afmeldt, zijn er geen kosten aan verbonden.

Per niet nagekomen afspraak wordt € 50,-in rekening gebracht.

De nota

Bij uw aanmelding opent de behandelaar een Zorgtraject. Het zorgtraject bestaat uit een of meer Diagnose Behandel Combinaties (DBC). In een DBC worden de primaire diagnose en alle activiteiten van de behandelaar in minuten genoteerd.

Aan het einde van de behandeling of na 365 dagen, wordt de DBC afgesloten. De tijd die is besteed aan uw behandeling wordt opgeteld en op basis van de diagnose en de totaal bestede tijd kan de nota worden opgemaakt en gedeclareerd. Als de behandeling niet is afgerond, kan een nieuwe DBC worden geopend.