Psychotherapie  (SGGZ) of eerstelijns psychologie
(Generalistische Basis GGZ)?

Voor een behandeling bij psychische klachten is een verwijzing nodig van uw huisarts, een medisch specialist of een bedrijfsarts. De arts bepaalt aan de hand van uw klachten naar welke soort zorg u wordt verwezen. In de verwijzing door de arts spelen 5 criteria een rol:

  • vermoeden van DSM- benoemde stoornis
  • ernst van de problematiek
  • risico
  • complexiteit
  • verloop van de klachten

De zorgvraag bepaalt dus waarnaar de arts de patiënt verwijst. Het is ook aan artsen om de samenloop van criteria te beoordelen. Daarop mogen ze zelf gemotiveerd afwijken. 

Eerstelijns psycholoog Basis GGZ

Een eerstelijns psycholoog (BGGZ) biedt kortdurende psychologische hulp voor klachten die korter dan 6 maanden bestaan, nog niet eerder behandeld zijn en minder gecompliceerd zijn.  Deze gesprekken zijn praktisch en klachtgericht van aard. U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts.