Werkwijze

Praktijk Alfa streeft naar een snelle en doelmatige behandeling met oog voor de mens achter de klachten. 

Eerste contact

U kunt zich bij Praktijk Alfa aanmelden nadat u een verwijzing heeft gekregen van uw huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts. Aanmelden kan telefonisch of per e-mail. Na aanmelding per e-mail wordt er telefonisch contact met u opgenomen.  Tijdens het eerste telefonische contact gaan we kort in op de klachten om in te schatten of psychotherapie bij Praktijk Alfa een optie is. Mogelijk is er sprake van een wachttijd voor de behandeling kan starten. Per email wordt u een aanmeldformulier toegestuurd. Als het formulier is terug gestuurd, wordt er een dossier voor u aangemaakt en volgt de uitnodiging voor een eerste gesprek. Gesprekken duren 60 minuten.

De therapie bestaat globaal uit drie fasen:
Intake en opstellen behandelplan

Tijdens de intake (1 tot 4 gesprekken) worden uw klachten geïnventariseerd. Het invullen van een digitale  klachtenlijst is onderdeel van deze fase. Er wordt gekeken hoe u op diverse gebieden functioneert (werk, thuis, relaties) en er wordt informatie verzameld over uw achtergrond. Uw scores op de klachtenlijst, uw verwachtingen en uw doelen worden besproken.In het eerste gesprek wordt schriftelijke toestemming gevraagd uw verwijzer een rapportage te mogen sturen van het behandelplan en het verloop van de behandeling. Voor eventueel telefonisch overleg met uw verwijzer wordt ook toestemming gevraagd.

De intakefase wordt afgerond met het stellen van een diagnose en het opstellen van een behandelplan. Dit is een wederzijdse afspraak over waar de psychotherapie zich op richt en welke behandelmethodes gebruikt worden.

Het is mogelijk dat we tot de conclusie komen, dat er geen behandeling bij Praktijk Alfa volgt. U krijgt dan een advies met betrekking tot een alternatieve hulpverleningsvorm.

Therapiefase

De therapiefase bestaat uit het uitvoeren van het behandelplan. Afhankelijk van uw klachten en wat eerder is afgesproken in het behandelplan kan de psychotherapie korter of langer duren.
Praktijk Alfa is gespecialiseerd in 'cognitieve gedragstherapie'. Deze vorm van psychotherapie is klachtgericht. De psychotherapeut leert je technieken waarmee je zelf je probleem kunt oplossen, of er anders mee kunt omgaan.

Het doel is dat je anders denkt, voelt en handelt, zodat je de situaties die zich in je leven voordoen beter kunt hanteren.

Tijdens uw behandeling zal regelmatig geëvalueerd worden. Verloopt de therapie nog voorspoedig? Klopt het behandelplan nog of moet het (gedeeltelijk) aangepast worden? Bij afsluiting van een behandeljaar wordt een nieuwe klachtmeting uitgevoerd en beslissen cliënt en therapeut samen of het zinvol is een nieuw behandeljaar te starten.

Afronding van de psychotherapie

De derde fase bestaat uit het afronden van de therapie. Per persoon zal het sterk verschillen hoe lang de afronding van een behandeling duurt. In die fase moet het vertrouwen van cliënte groeien in hun eigen sterkte, coping  en vaardigheden, zodat ze met voldoende zelfvertrouwen de therapie kunnen loslaten.

Elke psychotherapie wordt afgesloten met een klachtenmeting, een evaluatie-vragenlijst en een evaluerend eindgesprek. Waar was u tevreden over en waar niet? Zijn er nog dingen blijven liggen? Laten we dat zo? Wat moet u doen als in de toekomst uw klachten terugkomen?