Welkom bij Praktijk Alfa

Iedereen heeft wel eens een periode in zijn of haar leven dat het niet goed gaat. U voelt zich angstig of somber, u bent onzeker of gespannen. U ziet geen oplossing meer voor de problemen thuis of op het werk. U kunt niet verder na een pijnlijke ervaring.
In veel gevallen gaan de klachten over door er met familie en vrienden over te praten. Soms helpt dat niet voldoende en blijven de klachten uw leven verstoren. Professionele hulp van een psycholoog of psychotherapeut kan dan uitkomst bieden.

Professionele hulp

Praktijk Alfa biedt psychotherapeutische, individuele  behandeling voor  volwassenen. Uw psychotherapeut heeft veel kennis en ervaring en is  gespecialiseerd in cognitieve gedragstherapie. Praktijk Alfa staat voor een aanpak waarbij de cliënt zich gehoord, begrepen en geholpen voelt.

Actueel

Corona-beleid

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM:
- Voor het afbellen vanwege ziekteverschijnselen geldt geen 24-uurs termijn. U kunt te allen tijde uw afspraak kostenloos annuleren en/of verzetten.
- Neem bij griepverschijnselen contact op. In overleg kijken we dan wat nodig is. Mogelijk plannen we dan een afspraak per telefoon of met beeldbellen.
- Mocht uw behandelaar klachten krijgen, dan worden afspraken geannuleerd en mogelijk vervangen door een contact per telefoon of met beeldbellen.

Gemiddelde wachttijden per 1 juni 2024

Aanmelding Behandeling
gesloten gesloten


Praktijk Alfa neemt aanmeldingen aan als er binnen redelijke termijn ruimte is voor nieuwe cliënten. Tussen intake en behandeling is er geen sprake van wachttijd.
Op verzoek van de zorgverzekeraars vermelden wij het volgende:
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zgn Treeknormen).

Verwijzing

Voor het starten van een intake is een verwijzing nodig van een huisarts, een medisch specialist of een bedrijfsarts naar SGGZ, Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg.